Oznaczenie powłok

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
System kodowy
 
System kodowy oznaczania powłok elektrolitycznych przedstawia się następująco:

Metal powłoki
(patrz tablica 1)

Minimalna grubość powłoki
(patrz tablica 2)

Połysk i obróbka wykańczająca
(patrz tablica 3)
 
Metal powłoki
 
Tablica 1
 
Symbol   Nazwa      Oznaczenie
Zn Cynk A
 Cd1 Kad B
 Cu Miedź C
CuZn Mosiądz D
 Ni b Nikiel E
 Ni b Crr Nikiel - Chrom F
 CuNi b Nikiel - Miedź G
 CuNi b Crr Miedź - Nikiel - Chrom2 H
 Sn Cyna J
CuSn Miedź - Cyna K
 Ag Srebro L
 CuAg Miedź - Srebro N
 
1 - W niektórych krajach stosowanie kadmu jest ograniczone.
2 - Grubość chromu = 0,3 µm.