O firmie

Euro-met Sp. z o.o. to 20 lat tradycji w dziedzinie usługowego nakładania powłok galwanicznych. Dążymy do uzyskania najwyższej jakości usług, dlatego zarządzamy naszym zakładem w sposób nowoczesny, dzięki czemu uzyskaliśmy certyfikat  ISO 9001-2008.

W procesie galwanicznym wykorzystujemy wyłącznie certyfikowane technologie, które zapewniają optymalne parametry techniczne. Nad jakością procesów piecze sprawuje wysoce wykwalifikowana kadra pracownicza o dużej praktyce i doświadczeniu.

 

Wsparcie kadry stanowią: bogate zaplecze technologiczne w tym nowoczesny park maszyn galwanicznych, własne laboratorium chemiczne, oczyszczalnia ścieków oraz wysoce specjalizacyjna aparatura kontrolno-pomiarowa.EURO-MET to nie tylko cynkownia, ale przede wszystkim wiodący dostawca zastawów śrubowych i technik zamocowań na potrzeby przemysłu, budownictwa i dla domu.  Zapraszamy Państwa na naszą główną stronę internetową:  www.euro-met.com.pl

 


 

POLITYKA JAKOŚCI

 

Jest skierowana na dostarczanie Klientom usług spełniających ich oczekiwania i potrzeby, na ciągłe doskonalenie procesów związanych z obsługą Klienta oraz procesów świadczenia usług, na rozwój i doskonalenie metod zarządzania, a ponadto stanowi podstawę do działań związanych z umacnianiem opinii partnera rzetelnego i godnego zaufania poprzez terminowe dostawy i handel wyrobami śrubowymi.


Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości ma dla naszej firmy znaczenie priorytetowe i wszyscy jesteśmy w ten proces zaangażowani, natomiast zadowolenie Klientów stanowi miarę jakości naszych usług. Przyjętą politykę jakości realizujemy między innymi poprzez wdrożenie zasad Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN EN-ISO 9001:2008.


Codzienne działania naszej firmy skupiają się na:

 

  • jednoznacznym ustaleniu wymagań Klienta oraz ich kompleksowej i rzetelnej realizacji,
  • dbałości o infrastrukturę i środowisko pracy, które wpływają bezpośrednio na jakość naszych usług,
  • działaniach związanych z kontrolą i monitoringiem w celu zapewnienia powtarzalnej jakości
  • oferowanych  przez nas usług,
  • poszukiwaniu i eliminowaniu rzeczywistych i potencjalnych niezgodności,
  • doskonaleniu kontaktów z Klientami,
  • rozwoju, modernizacji i utrzymaniu w sprawności technicznej infrastruktury, która bezpośrednio
  • wpływa na jakość świadczonych przez nas usług,

 

Dzięki zespołowemu działaniu naszych pracowników doskonalimy metody podnoszenia efektywności pracy i rozwiązywania zaistniałych problemów oraz analizy ewentualnie występujących nieprawidłowości w celu pełnej ich eliminacji. Realizacja przyjętej Polityki Jakości pozwoli na rozwój firmy oraz ugruntowanie dotychczasowej pozycji rynkowej opartej na zaufaniu Klientów i najwyższej jakości świadczonych usług.