Grubość powłoki

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
System kodowy
 
System kodowy oznaczania powłok elektrolitycznych przedstawia się następująco:

Metal powłoki
(patrz tablica 1)

Minimalna grubość powłoki
(patrz tablica 2)

Połysk i obróbka wykańczająca
(patrz tablica 3)
 
 
Grubość powłoki (całkowita grubość powłoki)
 
Tablica 2
 
Powłoka jednowarstwowa Powłoka dwuwarstwowa1 Oznaczenie
0 - 0
3 - 1
5 2+3 2
8 3+5 3
12 4+8 4
15 5+10 5
20 8+12 6
25 10+15 7
30 12+18 8
10 4+6 9
 
1 - tylko dla informacji