Elektrolityczne powłoki cynkowe - ogólnie

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Elektrolityczne powłoki cynkowe


Elektrolityczne powłoki cynkowe są powszechnie stosowanymi powłokami ochronnymi. Własności antykorozyjne tych powłok w decydującym stopniu zależą od ich grubości.

Standartowa grubość powłok cynkowych stosowanych w naszej cynkowni to 5 μm. Na życzenie klienta oferujemy również powłoki o innych grubościach w zależności od potrzeb i ich zastosowania. Wartości zalecanych grubości powłok cynkowych w zależności od przewidywanych warunków użytkowania przedstawia tabela.

Przy doborze grubości powłoki należy uwzględnić dodatkowe czynniki agresywne jak: kondensacja pary wodnej, występowanie gazów i par agresywnych, występowanie roztworów elektrolitów, pyłu, kurzu i piasku.

Własności fizyczne, chemiczne i mechaniczne powłok cynkowych mają wpływ na własności użytkowe wyrobów. Własności te ograniczają zastosowanie powłok w przemyśle spożywczym oraz dla wyrobów, od których wymagana jest wysoka twardość warstwy wierzchniej. W takich przypadkach powłoki cynkowe zastępuje się innymi, dostosowanymi do specyficznych warunków pracy. W niektórych przypadkach specjalnie przygotowana technologia wykonania powłok cynkowych pozwala na uzyskanie efektów ochronno dekoracyjnych szczególnie zalecanych w przypadku, gdy nie jest wymagana wysoka trwałość powłoki.
 


 
Powłoki konwersyjne – chromianowanie

W celu zwiększenia ochrony przed korozją, powłoki cynkowe chromianuje się konwersyjnie (poddaje pasywacji). Chromianowanie konwersyjne pozwala również na uzyskanie efektów ochronno dekoracyjnych, szczególnie w przypadkach, gdy nie jest wymagana wysoka trwałość powłoki na ścieranie. Dla naszych wyrobów stosujemy powłoki w kolorach białym i żółtym.

Biorąc pod uwagę barwę otrzymanych powłok chromianowych, należy stwierdzić, że powłoki o barwie złocisto żółtej wykazują znacznie większą odporność na korozję niż powłoki jasne i bezbarwne. Powłoki chromianowe mają stosunkowo małą odporność na ścieranie. Dotyczy to szczególnie powłok grubszych – czarnych. Po wysuszeniu odporność na ścieranie ulega podwyższeniu. Najmniej podatne na ścieranie są powłoki bezbarwne i białe.